Nu har vi pistat ut resten av längdspåret.
Vi har två slingor en 600 meters med dubbelspår och en 1250 meters med dubbelspår.
Båda slingorna är belysta till 22:00.
Information om betalning med swish finns vid vallaboden, går att köpa spårkort både i skidbackens kassor under öppettider eller i serveringen.

Stort tack till VIDA för all hjälp under produktionen av spåren!
Även stort tack till alla i ASOK, Friluftsfrämjandet och andra eldsjälar som gjort detta möjligt!

Välkommen till Hanaslöv!