Vi har gjort en ny spårkarta över Hanaslövsområdet.
Notera att vi även gjort om slingorna lite och ändrat färdriktningar för att plocka bort branta nedförsbackar och få en längre slinga med konstsnö på hela 1600 meter!

Välkommen till Hanaslöv